Ett barn är inte ansvarig för sina föräldrars handlingar. Tyvärr är det dock så att barn ofta ställs till svars och för missgärningar som skett i tidigare generationer. Ni förstår säkert att jag åsyftar Walther Sommerlaths historia. Ärendet har skötts klumpigt!

Jag kan dock inte begripa varför kungahuset indirekt skyddar samvetslösa brottslingar idag genom att inte låta oss ta del av de verifikationer som enligt uppgift finns i Prins Wilhelms arkiv som i sin tur lyder under Bernadotteska arkivet och då hjälpa till att lösa en stöld för över 60 miljoner. Jag har talat med flera personer och även personer inom hovet. Jag har märkt att flera känner till historien och skulle kunna hjälpa till. Av en för mig helt obegriplig anledning väljer man att skydda brottslingar. Den obehagliga situation Silvia nu upplever med allt skriveri borde få kungen att förstå att man som förälder bör undvika att efterlämna lik i garderoben till sina barn. TV4 inslaget ikväll där flera historiker uppmanar kungahuset till att låta oberoende forskare gå igenom arkiven är ett utmärkt förslag!