Jag har tidigare skrivit om kopplingar mellan olika personer och senast i raden upptäckte jag att nyligen bortgångne Göran Mascoll Silfverstolpe tjänstgjort vid: Nordiska museet, Kungl Livrustkammaren och Nationalmuseum. Även flertal andra personer i familjen Silfverstolpe har kopplingar till Kungahuset. Kan det vara så att Kungahuset är omgivet av dåliga rådgivare som påverkat Kungen i beslutet om att inte medverka i att lösa denna mångmiljonförskingring som min dotter utsattes för? Kan det finnas lojaliteter som påverkat dessa beslut att inte bistå oss och lägga locket på?  En ytterligare Silfverstolpe som haft (har?) kopplingar till Kungahuset och umgåtts med Prins Carl Philip och som min dotters mormor berättade för mig, var Gustaf Silfverstolpe. Gustaf är nu polis och nyligen omnämnd på nätet och i TV4 inslag. Eftersom Gustaf är både Polis och Officer så utgår jag från att han gör allt för att klargöra eventuellt frågetecken. Gustaf Silfverstolpes bror heter Pontus Silfverstolpe (fd. antikdeckaren) och finns omnämnd i historien kring “arvet som försvann”.

Observera Gustaf Silverstolpe är inte dömd och självfallet så måste detta prövas rättsligt, vilket jag utgår från att Åklagaren i ärendet gör. Händelseförloppet finns också återgivet på Aftonbladet och stämningen finns som pdf att ladda ner här. Inom polisen så finns det väldigt många som gör ett mycket gott arbete och tyvärr så ger lätt inslag av denna typ en bild av att den beskrivna händelsen är vanligt förekommande. Jag tror icke så är fallet utan utgår från att de flesta inom rättsväsendet har ett patos för vad som är rätt och riktigt. Jag ser snarare systemfel som orsak till att påfallande få brott klaras upp.

Vi har dock flera yrkeskategorier där man måste vara ytterst noga vid rekrytering. Det skall bli intressant att följa ärendet.

Före internet så gick det lägga locket på – se bara historien om Lennart Geijer under 60 och 70-talet eller Haijbyaffären under 1950-talet . Dåtidens medborgare var tämligen ovetande och locket lades på från högsta ort. Jag önskar av hela mitt hjärta att den typ av mörkläggning tillhör det förgångna och att nutidens makthavare förstår att det inte går att mörklägga.

Åter till Prins Carl Philip och Gustaf Silfverstolpe, hur känner dessa herrar varandra? Vad jag förstår så är det genom sjöofficersutbildning, hoppas att den omtalade officers hedern ger sig till känna och att sanningen kommer fram. Läs mera på kopplingarna mellan Gustaf och Prins Carl Philip