Onsdagen den 18 januari 2012 kl. 21.00 visar Kalla Fakta special programet “Arvet efter Sommerlath”. Det skall bli intressant att se inslaget, men självfallet så kan inte Silvia lastas för vad hennes far eventuellt har gjort. Det som jag personligen mest reagerat över är den dåliga hanteringen av historien. Om detta beror på dåliga rådgivare eller ej vet jag inte. Varför inte säga det enkla uttalandet att hon inte kan ta ansvar över hennes fars eventuella tillkortakommanden. Istället så väljer hon eller någon i hennes närhet att söka finna sanningen. Den som då infinner sig med expertkunskap är Erik Norberg (Hovman, Kabinettskammarherre). Han är verksam inom hovet och utredningen finns publicerad på Hovets hemsida, se utredning

Vi människor är mångfacetterade och saker och ting är inte svart eller vitt. Det som en generation inte tar sig an när det gäller fel som begåtts riskerar att falla på nästa och nästa generation. Uttrycket arvssynd är ett mycket gammalt uttryck. Hur fel vi än kan tycka att det är att lasta nästa generationer för föregående generationers felaktiga beslut eller övergrepp etc. så är det ofta så att senare generationer få stå till svars. I det ärende som jag har inblick i – förskingringen (stölden) på över 60 miljoner där en mängd närstående personer, vänner och släktingar väljer att tiga för att ? ? Är man rädd för att bli indragen i en skandal, har man fått del av bytet eller vad ?? Att kungahuset där min dotters mormor arbetade som privat sekreterare till Prins Bertil under åren 1955 – 1964 väljer att tiga är också märkligt. Är det så att en grupp människor håller varandra om ryggen så får jag en känsla av att det finns mer lik i garderoberna.

Åter till Sommerlath, internet är fantastiskt och jag rekomenderar er att läsa Wikipedia