Prins Bertils privatsekreterare

2 dokument ang. Prins Bertils privatsekreterare (artikeln från Allers är från 1961, nr 14)