Var verksam med sin privatpraktik på Götgatan 9 (Götgatsbacken). Mottagningen hette “Hud & Kön”. Han var också biträdande överläkare på Karolinska fram till 1964, då han hastigt slutade. I samma veva så slutade Anna-Stina sin tjänst som privat sekreterare åt Prins Bertil, en tjänst hon påbörjade 1955. Hennes vänskap till Bertil sträckte sig dock ända från 1939 då de träffades i England.

Herrman var patolog och hudläkare, men utförde även ab. på sin mottagning och då framförallt under slutet av 1940 talet fram till slutet av 1950 -talet. Herrman var också involverad i adoptioner där vi också uppskattar om det finns de som har mer information att delge oss.

Vi har nu under snart 4 år forskat kring Herrman Gentele och hans hustru Anna-Stina Gentele (född Högström).

Hud & Kön - Götgatan 9

Herman Gentele, Patolog och hudläkare

I arbetet kring Anna-Stina Gentele (född Högström) så har vi önskemål att få fram mer om hennes barndom, skoltid, resan till England (1939) och hennes stora intresse för antikviteter, bla ryska.

Denna kontakt och möjlighet att köpa föremål efter Storfurstinnan Maria Pavlovna fick hon genom sin nära relation till Prins Bertil.Föremålen efter Maria Pavlovna förvarades i Skogsinstitutets lokaler, en byggnad som Prins Bertil i början av 1940-talet funderade om att göra till sin privatbostad.

Läs vidare om den fantastiska historien om stölden av Anna-Stinas Ryska antikviteter, se: www.rättsröta.se där Jennys gudfar

Magnus Silfverstolpe har kommit med en del upplysningar.

Prins Wilhelm, Maria Pavlovna, abort, aborter, karolinska sjukhuset, narkotika, Kurt Haijby, prins bertil, utomhavandeskapsgraviditet, Restaurang Ambassadör, skådespelare, 1950-talet, homosexuell, pedofili, incest, ryska antikviteter, London, 1939, Skogsinstitutet, är några av de delar som vårt forskningsarbete berör.