Grov stöld

Grov stöld är brott enligt svensk rätt (8 kap. 4 §  brottsbalken). Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada och om brottet anses som grovt, för grov stöld till fängelse i lägst sex månader och högst i sex år.

Allt detta låter bra och kraftfullt, men vad händer i verkligheten när antikviteter för mångmiljon belopp stjäls? Läs historien om storstölden av Anna-Stina Genteles hem – klicka här.