Antikviteter

Det är ett ord som toppar sökmotorerna! Jag gjorde en sökords kontroll på några ord som har med detta ärende att göra: stöld, tjuvar, antikviteter, bulvan, bulvaner, häleri, hälare. Vilket ord tror Ni toppade listan – ANTIKVITETER ! !  Hela 301.000 stycken sökningar gjordes på ordet antikviterer under februari månad.

sökordskontroll på ordet antikviteter

Endast 12.100 sökningar skedde under samma period på ordet STÖLD. När det gäller ordet GROV STÖLD – det ord som kanske mest lämpar sig för vad min dotter råkat ut för så var det så få sökningar så det inte var mätbart!

Ett annat litet “roligt” svar jag fick på denna sökordskontroll var att det under februari månad gjorts 28 sökningar på “egendom är stöld“! Sökningen på “straff för stöld” gav svaret – otillräckliga uppgifter. Vad beror på att intresset för att söka på: STRAFF FÖR STÖLD är så lågt? Kan det hänga ihop med en allmän uppluckring av moralen. I ett sammhälle där de flesta försöker få någon svart förmån eller slant på sidan – vilket har lett till att begrepp som Tjuvsamhälle passar bra. Att då vara en vanlig tjuv – den personlighetstypen som inte har respekt för andras privata egendom är ju bara en i raden av brottslingar i landet Sverige. Vi kan stoltsera med att vara ett av de främsta länderna i Europa med: “dömda och ännu icke dömda”. Kanske är rent av den som stjäl antikviter rent av smart? Tänk om vi bara kunde försöka följa de 10 budorden – istället för att ha en uppsjö av lagar som lagstiftarna själva inte känner till – vilket gott samhälle vi skulle kunna lämna efter till våra barn!

För Er som ännu ej läst stor stölden på över 60 miljoner – klicka här! /Anders Fors