Bilderna till vänster visar vad som bla går att göra med bildbehandlingsprogram.I detta fall har arbetet utförts på endast 20 minuter och även den oinvigde ser kanske att ansiktet inte riktigt känns rätt, men om man vill göra ett proffsarbete så kan man uppnå näst intill perfekta resultat om man lägger ner några dagars arbete. En detalj som ser bättre ut i min manipulering är dock perspektivet på tavlan.

Lägg musen över bilden så framträder motiven på ett annat sätt och en tavla vars perspektiv är mer realistiskt än den manipulerade orginalbilden. Idag så finns flera bildbehandlingsprogram där man kan arbeta i lager och få helt realistiska resultat som endast vid hög förstoring kan avslöjas.

Ett misstag som ofta begås är att skuggor ligger fel, fel perspektiv eller att man missat någon detalj. Precis som när det gäller att försöka utföra det perfekta brottet lika omöjligt är det att inte missa någon eller några detaljer vid bildmanipulering.

Bilden till vänster är enligt uppgift är från början av 1970-talet och så ser vi en tydlig rödaktig ton, vilket inte är ovanligt på ett äldre kort. Även detta går att ordna med dagens bildbehandlingsprogram. Ansiktet som visas längst i höger på bild när du för musen över bilden är ett foto av undertecknad, så nu vet ni hur jag ser ut.

Kvinnan till vänster i bild är enligt uppgift Wanda Littorin som enligt samma uppgiftslämnare fyllde 50 år då denna bild togs. De andra kvinnorna var enligt uppgiftslämnaren okända.

Om du som besöker denna sajt känner igen dessa två kvinnor, vänligen kontakta mig på anders@fors.org eller slå en signal på 08-882936