Rättsröta

Rättsröta? - vad menar vi egentligen när vi talar om rättsröta? Är det ett fenomen som endast existerade under 1950-talet eller finns exempel på rättsröta i nutid och även längre tillbaka i historien? Vad är det för faktorer som får fenomenet rättsröta att uppstå?

Nu påbörjar vi arbetet med att redogöra för en av 2000-talets största förskingringar i vårt land där inslag av rättsröta känns påtagliga. Det handlar om Ryska antikviteter till mångmiljonbelopp som stulits och försålts via bulvaner. Vi kommer också belysa vad som hänt med Svenskt rättsväsende. Vi har fått ett land av lögnare, men för den skull så vill jag inte påståatt alla människor är onda, vi är alla bara frukten av ett system.

Läs mer om detta ärende som luktar rättsröta:www.rättsröta.se/blogg

En viktig del i att rättsröta skall uppstå är att den rätta grogrunden finns i ett samhälle och den har vi utan tvekan i dagens Sverige. Varför fungerar då inte rättsväsendet i ett av världens mest utvecklade länder? Beror det på att poliserna inte gör sitt jobb? Nej det är kanske inte där felet ligger i första hand. Ett av de största problemen är att inte de olika myndigheterna samarbetar. I detta ärende så skulle rättsväsendet utan problem löst fallet om polisen tagit del av den information som Skattemyndigheten fått fram och de kompletteringar i ärendet jag delgav Riksåklagaren.

rättsröta - stölden från Anna-Stina Gentele av Maria Pavlovna  ´s  skatt

 

Skapad: den 8 mars 2010 kl 20:00